Level 98 Level 100
Level 99

4851 - 4900


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dristig
modig
amulett
skyddsföremål
urskillning
omdöme
justess
korrekthet
ackreditera
förse med fullmakt
bihang
vidhängande del
mackel
krångel
botgöring
syndabot
näpsa
skarpt tillrättavisa
litotes
underdrift
kommensurabel
jämförbar
fauna
djurvärld
vrångvis
orättvis
uppdiktad
antagen
snöplig
försmädlig
oäven
ganska bra
antracit
stenkol
ideografi
bildskrift
kontemplation
grubbleri
obemedlad
fattig
cittra
ett stränginstrument
geisha
japansk sällskapsdam
sprudla
forsa
månne
kanske
tinne
spets
skymf
förolämpning
trema
ett teckentillägg
spirituell
kvick
backig
kullig
koncept
utkast
usurpera
roffa åt sig
malträtera
misshandla
stationär
stillastående
spankulera
promenera lugnt
anglofil
engelskvän
kapillärer
hårrörskärl
epigon
osjälvständig efterföljare
konsekvent
följdriktig
oskära
befläcka
betagande
förtjusande
hiva
hissa upp
kalkera
rita av
agitation
propaganda
aforistisk
kärnfull
antibiotikum
bakteriedödande medel
angöra
fastgöra
biskvi
kaka
byka
tvätta textilier
grundsats
princip
fysik
naturkraftslära