Level 9 Level 11
Level 10

M3:SCHOOL: certificate- provide the required detai


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
certificate
certyfikat
(Bachelor of Arts) degree
tytuł (licencjata)
diploma
dyplom
expenses
wydatki
fees
opłaty, czesne
financial support
wsparcie finansowe
graduation ceremony
uroczystość wręczenia świadectw/dyplomów
honours
wyróżnienie
instalments
raty
internship
staż
long-distance learning
nauka na odległość
lump sum
jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy
Master's
tytuł magistra
period
okres
refresher course
kurs dokształcający
registration fee
opłata wpisowa
scholarship
stypendium
senior
student(ka) ostatniego roku
student loan
pożyczka studencka
term
semestr
timetable
rozkład zajęć, harmonogram
tuition
czesne, opłata za studia
award (a degree)
nadać (tytuł)
charge (fees)
naliczyć (opłaty)
finance (studies)
finansować (studia)
entitled (to sth)
upoważniony (do czegoś)
learn (sth) by heart
nauczyć się (czegoś) na pamięć
provide the required details
udzielić potrzebnych informacji