Level 11 Level 13
Level 12

M4: WORK: buyer-wage


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
buyer
kupujący
client
klient
consumer
konsument
customer
klient
earnings
zarobki, dochody
profits
zyski
chief executive
dyrektor naczelny
manager
kierownik, dyrektor
supervisor
nadzorca, kierownik
close up shop
zamknąć (np. sklep)
declare (profits)
zadeklarować (zyski)
mark up/down (prices)
podnieść/ obniżyć (ceny)
run (a company)
prowadzić (firmę)
poor working conditions
niedobre warunki pracy
provide (good) customer service
zapewniać (dobrą) obsługę klienta
training opportunities
możliwość odbycia szkoleń
workplace discrimination
dyskryminacja w miejscu pracy
commission
prowizja
increments
przyrost, wzrost
job offer
oferta pracy
minimum wage
płaca minimalna
pay rise
podwyżka
pay slip
dowód wpłaty
perks
dodatkowe korzyści, dodatkowe doświadczenia
promotion
awans
salary
pensja, wynagrodzenie
shift work
praca w systemie zmianowym
temporary job
praca sezonowa, tymczasowa
wage
płaca (zwykle tygodniowa)