Level 16 Level 18
Level 17

M5: FAMILY: aisle- sound familiar


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aisle
nawa
best man
wróżba
chief bridesmaid
druhna
church wedding
ślub kościelny
civil wedding
ślub cywilny
groom
pan młody
honeymoon
podróż poślubna
newlyweds
nowożeńcy
reception
przyjęcie
wedding ceremony
ślub, wesele
memorable (day)
pamiętny (dzień)
traditional
tradycyjny
addiction (to substances)
uzależnienie (od substancji)
communication problems
trudności w porozumiewaniu się
counselling services
usługi doradcze
divorce
rozwód
domestic violence
przemoc w rodzinie
economic difficulties
kłopoty finansowe, materialne
emotionally attached
przywiązany emocjonalnie
financial difficulties
problemy finansowe
neglect
zaniedbać
rebellious behaviour
buntownicze zachowanie
separation
separacja
social pressure
nacisk społeczny
long-term (relationship)
długotrwały (związek)
deal
radzić sobie
manage
dawać sobie radę, pokonywać trudności
resist
odpierać
resolve
rozwiązywać
struggle
mieć trudności
lack of common sense
brak rozsądku
sound familiar
brzmieć znajomo