Level 22 Level 24
Level 23

M7: SHOP: give away(sth)-traveller's cheques


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give away (sth)
dać za darmo
try on (sth)
przymierzyć (coś)
faulty
wadliwy
full refund
zwrot całej sumy
poor service
zła obsługa
complain (about service)
złożyć skargę na obsługę
exchange
wymienić
return (sth)
zwrócić
get my money back in full
dostać zwrot całej sumy pieniędzy
assistance
pomoc
ATM
bankomat
bank representative
przedstawiciel banku
cash machine
bankomat
cash withdrawal
podjęcie gotówki
cashier
kasjer(ka)
debit card
karta debetowa
foreign currency
obca waluta
insurance premium
składka ubezpieczeniowa
interest rate
stopa procentowa
keypad
klawiatura
loan
pożyczka
personal information
informacje osobiste
PIN number
numer PIN
savings
oszczędności
student account
rachunek studencki
transaction
transakcja
traveller's cheques
czeki podróżnicze