Level 25 Level 27
Level 26

M8:TRAVELLING: brakes-landing


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brakes
hamulce
emergency landing
lądowanie awaryjne
error
błąd
fatalities
ofiary śmiertelne
heart attack
atak serca
be help up (in a traffic jam)
utknąć (w korku)
break down (car)
zepsuć się (o samochodzie)
check out (of a hotel)
zameldować się ( w hotelu)
fill up (with petrol)
zatankować (benzynę)
get off (a train)
wysiąść (z pociągu)
give out (engine)
przestać działać (o silniku)
hold up (in a traffic jam)
zatrzymać się, utknąć (w korku)
pull away (from a station)
ruszyć (samochodem ze stacji)
pull over (onto the hard shoulder)
zatrzymać się (na utwardzonym poboczu)
put up (for the night)
przenocować (kogoś)
run out (of petrol)
skończyć się (o benzynie)
run over (by a car)
potrącić, przejechać
see sb off
odprowadzić kogoś
sleep over
nocować (u kogoś)
slow down
zwolnić
switch on (the sign)
włączyć (znak)
work out (in a gym)
ćwiczyć ( na siłowni)
airline
linia lotnicza
airport
lotnisko
allowance (baggage)
limit bagażu
control tower
wieża kontrolna
conveyor belt
przenośnik taśmowy
excess baggage
nadbagaż
flight
lot
landing
lądowanie