Level 28 Level 30
Level 29

M9: CULTURE: concert-simile


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
concert
koncert
hit single
przebój, hit
lead singer
główny wokalista
live (music)
(muzyka) na żywo
music industry
przemysł muzyczny
musical score
ścieżka muzyczna
notation
nuty
opera house
opera
rave reviews
entuzjastyczne recenzje
recording studio
studio nagrań
sound system
system dźwiękowy
compose (music)
komponować (muzykę)
be sold out (concert)
wyprzedać bilety (na koncert)
alliteration
aliteracja
best-selling (author)
(o autorze) najlepiej sprzedający się
book signing
podpisywanie książek
collections (poetry)
zbiory (wierszy)
contemporary
współczesny
established
znany, o ustalonej pozycji
extracts (poems)
fragmenty (wierszy)
hyperbole
hiperbola
independent
niezależny
irony
ironia
metaphor
metafora
paperback (book)
(książka) w miękkiej oprawie
rhyme
rym
simile
porównanie