Level 33 Level 35
Level 34

M10: SPORTS: award-daring


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
award
przyznać (np. rzut karny)
ban
zabronić (wykluczyć)
break
pobić (rekord)
compete
rywalizować
disquality
zdyskwalifikować
host
przyjmować (jako gospodarz imprezy), gościć
substitute
zmienić (zawodnika)
danger
niebezpieczeństwo
gold medal
złoty medal
legend
legenda
long-jump
skok w dal
overtime
dogrywka
pentathlon
pięciobój
referee
sędzia, arbiter
risk-taker
ryzykant
sense
poczucie, odczucie (np. satysfakcji)
tactics
taktyka
tie
remis
tricks
triki, sztuczki
umpire
sędzia
adventurous
śmiały, zuchwały
competitive
ambitny, zmuszający do rywalizacji
cool
opanowany, spokojny
cooperative
skłonny do współpracy
daring
śmiały