Level 3 Level 5
Level 4

M1: PEOPLE: confident-the will of the people


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
confident
pewny siebie
conservative
konserwatywny
defensive
czuły na krytykę, z nastawieniem obronnym
gullible
łatwowierny
impatient
niecierpliwy
moody
łatwo ulegający zmianom nastroju, zmienny
passionate
namiętny, zapalczywy, porywczy
perfectionist
perfekcjonista
reliable
rzetelny
self-confident
pewny siebie
self-righteous
wyniosły, przemądrzały, zadufany
sentimental
sentymentalny
sociable
towarzyski
temperamental
zmienny, pobudliwy, wybuchowy
tender-hearted
tkliwy, czuły
trustworthy
godny zaufania
abolition
abolicja, darowanie kary
death penalty
kara śmierci
equality
równość
ethnic minorities
mniejszości etniczne
future generations
przyszłe pokolenia
human rights
prawa człowieka
immigration
imigracja
indicator
wskaźnik
infirm
niedołężny, schorowany
infringement (on rights)
naruszenie (praw)
minority
mniejszość
policy
polityka
population growth
przyrost naturalny
racial discrimination
dyskryminacja rasowa
social security
opieka społeczna
provide (free education)
zapewniać (darmową edukację)
protest
protestować
treat (people)
traktować (ludzi)
freedom of speech
wolność słowa
put an issue to vote
poddać coś pod głosowanie
take the right steps
podjąć odpowiednie kroki
the right to vote
prawo do głosowania
the will of the people
wola ludu