Level 39 Level 41
Level 40

M12: SCIENCE: archaeologist-software


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
archaeologist
archeolog
astronomer
astronom
atom
atom
breakthrough
przełom
evidence
dowód
evolution
ewolucja
experiment
eksperyment
hypothesis
hipoteza
journal
czasopismo, periodyk
molecule
cząsteczka
research
badania (naukowe)
telescope
teleskop
announce
ogłosić
conduct (an experiment)
przeprowadzić eksperyment
invent
wynaleźć
provide (evidence)
dostarczyć (dowodów)
publish (findings)
opublikować (wyniki)
uncover (evidence)
odkryć (dowody)
back-up
zapasowy (plik)
file
plik
computer science
informatyka
confirmation email
e-mail z potwierdzeniem
folder
katalog, folder
graphics
grafika, pliki graficzne
icon
ikona
logo
logo
programming
programowanie
shared drive
udostępniony dysk
software
oprogramowanie