Level 41 Level 43
Level 42

M12: SCIENCE: bounce-turn out


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bounce
odbić, odesłać do nadawcy (wiadomość)
download
ściągnąć
input
wprowadzać dane
post (a video clip)
zamieścić (np. na portalu internetowym)
purchase
nabyć
skip
opuścić
surf
surfować ( w Internecie)
update
aktualizować
upload
przesłać (dane)
write
pisać
ambition
ambicja
entrant
kandydat
goal
cel
reputation
reputacja
accomplish
osiągnąć, zdobyć
achieve
osiągnąć
fulfil
spełnić
gain ( a reputation)
zyskać (reputację)
succeed
osiągnąć sukces
triumph
triumfować
be/get carried away
dać się ponieść (emocjom)
go off as planned
udać się zgodnie z planem
keep in touch
podtrzymywać kontakt, być w kontakcie
break down
zepsuć się
carry out (an experiment)
przeprowadzić (eksperyment)
come up (with sth)
wpaść na (pomysł)
find out (sth)
dowiedzieć się (czegoś)
go off
odejść, oddalić się
slow down
zwolnić
turn down
odrzucić
turn out
okazać się