Level 46 Level 48
Level 47

M14: STATE: mugger-human rights


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mugger
bandyta
offence
przestępstwo
probation
nadzór kuratorski
trial
proces
vandal
wandal
verdict
wyrok, werdykt
warning
ostrzeżenie
witness
świadek
abduct
uprowadzić
investigate
prowadzić śledztwo, dochodzenie
sentence
wyrok
steal
kraść
trespass
wtargnięcie, naruszenie własności
break into (a building)
włamać się (do budynku)
break the law
złamać prawo
find (sb) guilty (of)
uznać (kogoś) winnym (czegoś)
press charges
oskarżyć kogoś o coś
put on probation/trial
wyznaczyć komuś kuratora/postawić kogoś przed sądem
send to prison
skazać kogoś na więzienie
set fire to
podłożyć ogień
animal rights
prawa zwierząt
campaign
kampania
children's rights
prawa dzieci
disrimination
dyskryminacja
environmental protection
ochrona środowiska
ethnic diversity
wieloetniczność, wielonarodowość
human rights
prawa człowieka