Level 6 Level 8
Level 7

M2: HOUSES&HOMES: estate agent- take out a mortage


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
estate agent
pośrednik w handlu (nieruchomościami)
flatmate
współlokator(ka)
landlord/landlady
właściciel(ka) wynajmowanego domu/mieszkania
resident
mieszkaniec, lokator
tenant
lokator
credit
kredyt
credit history
historia kredytowa
interest rate
oprocentowanie
mortgage
hipoteka
price
cena
rate
stopa
(reasonable) offer
(rozsądna) propozycja, oferta
suburbs
przedmieścia
outskirts (of town)
peryferie, obrzeża (miasta)
close to amenities
blisko centrum
do up (a house)
odnawiać, remontować (dom)
fall behind on the rent
zalegać z czynszem
get on with your neighbours
być w dobrych stosunkach z sąsiadami
give (a month's) notice
dać (miesięczne) wypowiedzenie
in good condition
w dobrym stanie
let a flat
wynająć (komuś) mieszkanie
make an offer
złożyć ofertę
move into (a house/flat)
wprowadzić się ( do domu/mieszkania)
negotiate a deal
negocjować umowę
pay in advance
zapłacić z góry
sign a lease
podpisać umowę najmu
take out a mortgage
uzyskać hipotekę