Level 8 Level 10
Level 9

M3: SCHOOL: attend (class)- university/tertiary ed


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
attend (class)
uczestniczyć w lekcjach, zajęciach
attract (sb's attention)
przyciągać (czyjąś uwagę)
cheat
oszukiwać, ściągać (na egzaminie)
fail
nie zdać, oblać
resit
poprawiać, powtarzać (egzamin)
retake
zdawać poprawkę (egzaminu)
skip (a lesson)
opuścić (zajęcia)
study (for an exam)
przygotowywać się (do egzaminu)
submit (an essay)
oddać (wypracowanie)
catch up (with/sth/sb)
nadążać (z czymś)
drop out (of school)
rzucić (szkołę)
fall behind (with school/work)
mieć zaległości (szkolne)
get into (debt)
wpaść w (długi)
hand in (an assignment)
oddać (pracę)
keep up (with school/work)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
look over (notes)
przejrzeć (notatki)
look sth up
sprawdzić coś
take out (a loan)
uzyskać (pożyczkę)
tell (sb) off
upomnieć (kogoś)
turn up
pojawić się
pre-school
przedszkolny
primary school
szkoła podstawowa
secondary school
szkoła średnia
postgraduate
podyplomowy
undergraduate
licencjacki
university/tertiary education
szkolnictwo wyższe