Level 2
Level 1

Vecka 1


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
olema, olla, on (3)
finnas, ha, vara
minema, minna,läheb
tulema, tulla, tuleb (2)
komma, måste
saama, saada, saab
bli, få, kunna
tegema, teha, teeb
göra
hakkama, hakata, hakkab
börja (någon börjar göra något)
jääma, jääda, jääb (2)
bli, stanna
vaatama, vaadata, vaatab
titta
mees, mehe
man
naine, naise
kvinna
inimene, inimese
människa
käsi, käe (2)
arm, hand
päev, päeva
dag
asi, asja
sak
aeg, aja
tid
silm, silma
öga
ja
och
jah
javisst
ei (2)
inte, nej
ma/mina
jag
sa/sina
du
ta/tema (2)
han, hon
me/meie
vi
te/teie
ni
nad/nemad
de
see
den, det
kes
vem
mis
vad
kõik (2)
alla, allt
kuidas
hur
mitu
flera, hur många, många
oma (6)
din, egen, er, min, sin, vår