Level 14
Level 15

Vecka 15


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
asuma, asuda, asub
ligga (vara belägen)
heitma, heita, heidab
kasta, slunga
tunduma, tunduda, tundub
tyckas, verka, förefalla
tõusma, tõusta, tõuseb
resa sig, stiga
unustama, unustada, unustab
glömma
uskuma, uskuda, usub
tro (på någon)
vedama, vedada, veab
dra, släpa
viskama, visata, viskab
kasta, slänga
võtma, võtta, võtab
ta
kallas, kalda
strand
katus, katuse
(ytter)tak
koht, koha
plats
kord, korra
ordning
küla
by
küsimus, küsimuse
fråga
laev, laeva
fartyg
lõpp, lõpu
slut
nurk, nurga
hörn
pilk, pilgu
blick
pilt, pildi
bild
rahu
fred
üksik
ensam
enam, enama
mer
enne
före, tidigare
ammu
längesedan
ega
och inte
hoopis
alldeles
isegi
även
kuhu
vart
kus
var
kust
varifrån
ometi
dock