Level 2
Level 1

Giella vai suopman?


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dárkil dárkilis
noggrann, uppmärksam, säker, pålitlig
doaba doahpag-
begrepp
eaktu vtt
villkor, betingelse
ovttaskas ss s
enskild
mihtilmas ss s
som är lätt att känna igen, som har bra kännetecken
gaskaoapmi m
medel
veardidit
likna vid något, jämföra
ilbmat lmm
dyka upp, framträda
vuođul
med stöd av [postp]
berret
böra, måste, vara tvungen att
nuortalaš žž čč
skoltsame
hálddahus ss s
förvaltning, administration
čatnasit
bli bunden
bieđgguid
utspritt
boatka tkk
avbrott, avsmalning; bergspass; fast mark
čieŋal čiekŋal- čiekŋalis
djup
čavgat čavgad- čavga~čavges
stram, hård, spänd