Level 2
Level 3

Giella rievdá


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
birastahtti
omgivande
váikkuhit
inverka, påverka
ealáhus ss s
näring, levebröd
ovdáneapmi m
framgång, framsteg, utveckling
dárbbašuvvot vv
behövas
dagahit
förorsaka; låta göra
bieđganit
sprida sig, skingras, gå i bitar
maŋimustá
till sist
son
månne, väl [part]
boatkanit
slitas av, gå av, bli avbruten
gáidat idd
fjärma sig, avlägsna sig
ovttastallat l
umgås
eaidadit
göra främmande
bálddalaga
sida vid sida
vieris vierrás- vieres
främmande
servvoštallat l
delta, ungås
fidnu (tn)
yrke, syssla