Level 1 Level 3
Level 2

11-20


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
łut szczęścia
a stroke of luck
twardy orzech do zgryzienia
a tough nut to crack
niepowtarzalna okazja
a window of opportunity
przyjąć ofertę
accept an offer
pogodzić się z faktem, że
accept the fact that
wypadki chodzą po ludziach
accidents will happen
zgodnie ze zwyczajem
according to the custom
zachowywać się, jak przystało na swój wiek
act one’s age
dolewać oliwy do ognia
add fuel to the flames
pogarszać sprawę
add insult to injury