Level 4 Level 6
Level 5

③Ser du Youtube hverdag?


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
まいあさ、なんじにがっこうへきますか?
Hvornår kommer du til skolen hver morgen?
8じにきます。
Jeg kommer kl.8.
はやいですね。
Det er tidligt.
まいにち、あさごはんをたべますか?
Spiser du morgenmad hverdag?
いいえ、たべません。
Nej, det gør(spiser) jeg ikke.
コーヒーをのみます。
(Jeg) drikker kaffe.
ひるごはんは、なにをたべますか?
Hvad spiser du for frokost?
パンとチーズです。
(Jeg spiser) brød og ost.
まいにち、YouTubeをみますか?
Ser du Youtube hverdag?
はい、みます。
Ja, der gør(ser) jeg.
9じから10じまでみます。
(Jeg) ser fra kl.9 til kl.10.