Level 11 Level 13
Level 12

Information and technology


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the latest
mới nhất
patent
bằng sáng chế
prototype
nguyên mẫu
silicon chip
chip silicon
telecommunications
viễn thông
vision
tầm nhìn
cutting edge
Hơn hẳn, vượt trội
cyber
Siêu, phi thường
Cybershot
Chụp ảnh siêu nét
dated
Lỗi thời
labour-saving
tiết kiệm sức lao động
portable
xách tay
virtual
ảo
access
truy cập
revolutionize
cách mạng hóa
scroll
Cuộn
surpass
vượt qua
live up to sth
Tuyệt vời, tốt như mong đợi
take over
tiếp nhận
awash
tràn ngập
be a tribute to
là một cống nạp cho
redundant
dư thừa
guise
Chiêu bài, lốt
date
ngày
dump
Đống rác
tricky
Phức tạp, rắc rối
awkward
lúng túng