Level 13 Level 15
Level 14

Urbanisation


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
challenge
thử thách
compromise
thỏa hiệp
dilemma
tình trạng khó xử
megacity
Siêu đô thị
migrant
người di cư
overpopulation
Bùng nổ dân số
poverty
nghèo nàn
setback
thất bại
slum
khu ổ chuột
adequate
đầy đủ
booming
bùng nổ
catastrophic
thảm khốc
decent
Lịch sự, tao nhã
double-edged
hai lưỡi (vừa có lợi, vừa có hại)
one-sided
một mặt
long-sighted
tầm nhìn xa
overpriced
đắt đỏ
overworked
làm việc quá sức
short-sighted
tầm nhìn ngắn hạn
staggering
sửng sốt
address
Đề cập
aggravate
làm trầm trọng thêm
deteriorate
xấu đi
exacerbate
làm trầm trọng hơn
exclude
loại trừ
flourish
phát triển
linger
nán lại
raise
nâng cao
remedy
biện pháp khắc phục
resolve
giải quyết
worsen
xấu đi
amend
sửa đổi
exclusion
Sự loại trừ
inclusion
sự bao gồm
rag
giẻ
mount
gắn kết
scarce
khan hiếm
cast-offs
bỏ đi
ubiquitous
phổ biến
apparel
trang phục
tradesman
thương gia
pawnbroker
pawnbroker
nascent
mới nổi lên
wholly
hoàn toàn
chronically
kinh niên
disposal
vứt bỏ
sewage
nước thải
neglected
bị bỏ rơi
dust-yard
bãi bụi
immortalize
bất tử
spring up
mọc lên
filth
rác rưởi
merchant
người buôn bán
bug
lỗi
cinder
chất kết dính
notorious
khét tiếng
hereditary
di truyền
of the first order
của đơn hàng đầu tiên
in the eyes of sb
trong mắt của sb
incinerator
lò đốt