Level 16 Level 18
Level 17

Taking Business


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
boss
ông chủ
campaign
chiến dịch
career
nghề nghiệp
clerk
nhân viên bán hàng
colleague
đồng nghiệp
credibility
uy tín
employee
Nhân viên
goods
Hàng hóa
job satisfaction
mức độ hài lòng với công việc
labourer
người lao động
manual worker
công nhân thủ công
manual work
công việc thủ công
niche
thích hợp
occupation
nghề nghiệp
overtime
tăng ca
perk
Bổng lộc, thù lao
profession
chuyên nghiệp
prospects
tiềm năng
qualification
trình độ chuyên môn
retirement
nghỉ hưu
share
chia sẻ
shiftwork
sự chuyển dịch
supervisor
người giám sát
takeover
tiếp nhận
wages
tiền lương
casual
giản dị
demanding
đòi hỏi
hospitality
lòng hiếu khách
monotonous
đơn điệu
retail
bán lẻ
endorse
xác nhận
invest (in)
đầu tư (vào)
redundant
dư thừa
next to nothing
Rất ít
workplace
nơi làm việc
cosmetics
mỹ phẩm
skincare
chăm sóc da
dermatologist
bác sĩ da liễu
invaluable
vô giá
work ethic
đạo đức làm việc