Level 17 Level 19
Level 18

The Law


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appreciate
đánh giá
arson
đốt phá
authority
thẩm quyền
convict
kết án
criminal
tội phạm
deterrent
ngăn cản
fine
khỏe
fraud
Lừa gạt
imprisonment
sự bỏ tù
inequality
sự bất bình đẳng
intent
ý định
intrusion
Sự xâm nhập
kidnap
bắt cóc
motive
động cơ
offense
xúc phạm
pickpocketing
sự móc túi
prosecutor
công tố viên
recklessness
sự liều lĩnh
smuggling
buôn lậu
swearing
chửi thề
the accused
Nguyên cáo
vandalism
phá hoại
violation
sự vi phạm
evil
tà ác
harsh
khắc nghiệt
intentional
Có ý định, chủ đích
law-abiding
tuân thủ pháp luật
offensive
phản cảm
petty
nhỏ
punishable
có thể bị trừng phạt
strict
nghiêm khắc
victimless
không có nạn nhân
abide
chịu đựng
abolish
Bãi bỏ
combat
chống lại
deter
ngăn cản
enforce
thi hành
imprison
giam giữ
offend
xúc phạm
perpetrate
Phạm phải, gây ra
resent
oán giận
sanction
phê chuẩn
on behalf of
thay mặt cho
insane
Điên cuồng, mất trí
elusive
khó nắm bắt, lảng tránh
deem
Nghĩ rằng, cho rằng
bully
đầu gấu, du côn