Level 18 Level 20
Level 19

The Media


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
author
tác giả
bias
thiên vị
censorship
kiểm duyệt
current affairs
công việc hiện tại
expose
lộ ra
exposure
Phơi bày
free press
Tự do báo chí
ideology
Hệ tư tưởng
mass media
phương tiện đại chúng
News stand
quầy báo
paparazzi
tay săn ảnh
publicity
công khai
relevance
sự liên quan
safeguard
bảo vệ
tabloid
báo lá cải
attention–grabbing
Gây chú ý
biased
thiên vị
celebrity
người nổi tiếng
distorted
méo mó, xuyên tạc
entertaining
giải trí
factual
thực tế
informative
nhiều thông tin
intrusive
xâm phạm
investigative
điều tra
mainstream
Xu hướng chủ đạo
sensationalist
người say mê
superficial
Thiển cận, hời hợt
unbiased
không thiên vị
well-informed
đầy đủ thông tin
exploit
khai thác
invade
xâm phạm quyền lợi
publicize
công bố, công khai
corruption
tham nhũng
pride oneself on
tự hào về
reveal
tiết lộ
ill-informed
ít thông tin
comply
tuân theo
alarming
đáng báo động
relegate
xuống hạng
media hype
phương tiện truyền thông quảng cáo
impartial
vô tư
invasive
Lan tràn
reality TV
truyền hình thực tế
glamorous
hào nhoáng
rectify
khắc phục