Level 1 Level 3
Level 2

Mental and Physical development


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adolescent
thanh niên
concept
khái niệm
consequence
kết quả
imagination
trí tưởng tượng
infancy
thời thơ ấu
milestone
cột mốc
peer
ngang nhau
social skills
kỹ năng xã hội
toddler
trẻ con tập đi
cognitive
nhận thức
clumsy
hậu đậu
fond
ngây thơ
full-grown
trưởng thành
rebellious
ương ngạnh
acquire
có được, thu được
imitate
theo gương
look back (on)
nhìn lại
master
bậc thầy
reminisce
hồi tưởng
throw a fit/tantrum
cơn giận dữ
visualise
hình dung
bear in mind
ghi nhớ
broaden the mind
mở mang tâm trí của bạn
have sth on your mind
có sth trong tâm trí của bạn
it slipped my mind
Quên phải làm gì
keep an open mind
Do dự, chưa quyết định
my mind went blank
tâm trí trống rỗng
make a choice
lựa chọn
shoelace
dây giày
mimic
bắt chước
overly
quá mức
unparalleled
Bất công
spurt
trỗi dậy
infinity
vô cực
grasp
hiểu biết
indulge
Nuông chiều
displeased
không hài lòng
overdue
quá hạn
enquire
hỏi thăm
unassisted
không được phép
momentarily
trong giây lát
tantrum
cơn giận dữ
spontaneous
tự phát
obstacle
trở ngại