Level 19
Level 20

The Arts


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
art appreciation
đánh giá nghệ thuật
appealing
hấp dẫn
aesthetics
tính thẩm mỹ
artefact
đồ tạo tác
ballerina
nữ diễn viên ballet
ballet
vở ballet
carving
chạm khắc
conception
quan niệm
concert
buổi hòa nhạc
crafts
đồ thủ công
emotion
cảm xúc
exhibition
triển lãm
expression
biểu hiện
festival
lễ hội
inspiration
cảm hứng
intimacy
sự gần gũi
literature
văn chương
performing arts
biểu diễn nghệ thuật
portrait
Chân dung
venue
Nơi gặp gỡ, điểm hẹn
abstract
trừu tượng
accomplished
hoàn mỹ, tài năng
An accomplished musician
Nhạc sĩ tài năng
burgeoning
sự phát triển, đâm chồi nảy lộc
classical
cổ điển
distracting
làm mất tập trung
eclectic
chiết trung (triết học)
electric
Náo động, sôi nổi
fundamental
cơ bản
literary
Có tính văn chương
mundane
trần tục
Mundane joys
Những thú vui trần tục
passionate
đam mê
vivid
sống động
choreograph
biên đạo múa
depict
miêu tả
provoke
khiêu khích
transcendent
siêu việt, vượt trội
impulse
thúc đẩy
neurological
thuộc về thần kinh
push through
đẩy qua
throng
Đám đông
behold
Nhìn ngắm
enigmatic
bí ẩn
tingle
Náo nức, hồi hộp
thrill
Rộn ràng, hồi hộp
glimpse
cái nhìn thoáng qua
curvaceous
tròn trịa
deft
khéo léo
showcase
trưng bày
dine
Ăn tối
scenery
phong cảnh
intricate
phức tạp, rắc rối
justifiable
Hợp lý, chính đáng
consensus
sự đồng thuận
explicit
minh bạch
comparison
so sánh
institutionalize
thể chế hóa
rote learning
học vẹt