Level 3 Level 5
Level 4

Lifestyles


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aspect
khía cạnh
attitude
Thái độ
creativity
sự sáng tạo
daily routine
thói quen hàng ngày
desire
khao khát
fulfillment
Sự trọn vẹn
hobby
sở thích
insight
thấu hiểu
leisure
thời gian rảnh
lifestyle
lối sống
optimist
người lạc quan
outlook
triển vọng
opportunity
cơ hội
personality
nhân cách
pessimist
người bi quan
priority
sự ưu tiên
realist
người sống thực tế
risk taker
Kẻ mạo hiểm
self-expression
bộc lộ bản thân
sense
giác quan
intense
dữ dội
materialistic
chủ nghĩa duy vật
outdoor
ngoài trời
recreational activities
hoạt động giải trí
appeal
kêu gọi, cầu khẩn
fulfil
hoàn thành
motivate
thúc đẩy
regret
hối tiếc
lead a happy life
sống một cuộc sống hạnh phúc
live life on the edge
cuộc sống nguy hiểm
live life to its fullest
Hãy sống hết mình
make a choice
lựa chọn
make a decision
quyết định
make a living
kiếm sống
meet a need
đáp ứng một nhu cầu
take part
Bao gồm
do sth for a living
làm sth để kiếm sống
walks of life
tầng lớp xã hội, địa vị xã hội
cost of living
Chi phí sinh hoạt
lifelong ambition
tham vọng suốt đời
once in a lifetime
một lần trong đời
standard of living
Tiêu chuẩn của cuộc sống
way of life
cách sống
inevitable
chắc chắn xảy ra
arcade
giải trí
quilt
chăn phủ giường
be spoilt for choice
lúng túng trong lựa chọn
ahead of time
trước thời hạn
upcoming
sắp tới
delighted
vui mừng
babysit
Trông trẻ hộ