Level 4 Level 6
Level 5

Student Life


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assignment
bài tập
controversy
tranh cãi
curriculum
chương trình giáo dục
dissertation
luận án
findings
phát hiện
funding
kinh phí
graduation
tốt nghiệp
grant
cấp cho
junior school
trường cấp hai
kindergarten
trường mẫu giáo
learning disorder
rối loạn học tập
lecturer
giảng viên
nursery
Nhà trẻ
resource
nguồn
scholarship
học bổng
scope
phạm vi
syllabus
giáo trình
tutor
gia sư
eligible
đủ điều kiện
mixed
hỗn hợp
relevant
liên quan, thích hợp
seniors
người cao niên
studious
ham học
adopt
chấp nhận
conduct
hạnh kiểm
consider
xem xét
overcome
vượt qua
review
ôn tập
struggle
cuộc đấu tranh
distraction
xao lãng
protractor
thước đo góc
dyslexia
chứng khó đọc
knit
Kết nối
artefact
đồ tạo tác
internship
thực tập
placement
vị trí
daunting
làm sợ hãi, làm nản lòng
specialization
chuyên môn hóa