Level 6 Level 8
Level 7

On the move


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
countryside
nông thôn
destination
điểm đến
effect
hiệu ứng
inhabitant
cư dân
itinerary
Lộ trình
journey
hành trình
landscape
phong cảnh
luggage
Hành lý
peak
cao điểm
trend
khuynh hướng
village
làng
adventurous
phiêu lưu
budget
ngân sách
breathtaking
ngoạn mục
coastal
duyên hải
cosmopolitan
(thuộc) toàn thế giới
diverse
phong phú
luxurious
sang trọng
mountainous
miền núi
picturesque
đẹp như tranh vẽ
quaint
Có vẻ cổ, kỳ lạ
remote
xa
rough
Khoảng, gần đúng
rural
Thuộc nông thôn
scenic
danh lam thắng cảnh
stunning
Tuyệt đẹp
tough
Khiên cường, cứng rắn
unspoilt
Không bị tàn phá
urban
đô thị
affect
ảnh hưởng tới
fluctuate
dao động