Level 14
Level 15

8/ B, C, D, E


68 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
audition
meghallgatás, próbaszereplés
clearly
világosan
embarrassing
kínos, zavarba ejtő
perform
szerepel, előad
play
színdarab
confident
magabiztos
confused
zavarodott
disappointed
csalódott
jealous
féltékeny, irigy
nervous
ideges
proud
büszke
unhappy
szomorú, boldogtalan
Give something your best shot.
Mindent belead.
How come?
Miért?
I'll tell you what!
Mondok én nektek vmit! Ide hallgassatok!
There is no need.
nem kell, felesleges
What if...?
És mi lesz ha...?
article
újságcikk
at this stage
ebben a szakaszban/fázisban
change
változás
copy
példány
deliver
(ki)szállít, kézbesít
discuss
megvitat
disk
lemez (CD)
gift
ajándék(tárgy)
interview
interjút készít
lastly
végül
meeting
értekezlet, megbeszélés
mention
említést tesz, utal vmire
nation
nemzet (egy ország lakossága)
page
oldal
photograph
fénykép
print
(ki)nyomtat
sell
elad, árusít
topic
téma
jobs
foglalkozások
editor
szerkesztő
graphic designer
tervező grafikus
printer
nyomdász
writer
író
award
odaítél (díjat), díj, jutalom
category
kategória
cm (centimetre)
centiméter
director
rendező
in fact
valójában
king
király
librarian
könyvtáros
Oscar
Oscar-díj
present
(oda)ajádékoz
queen
királynő
refuse
visszautasít
role
szerep
several
több, számos
story
történet
worldwide
világszerte
come out
megjelenik, debütál (pl.film)
come to life
életre kel
title
cím
unusual
szokatlan
acting
alakítás
action-packed
mozgalmas, cselekménydús
direct
rendez
leading actor
főszereplő
plot
cselekmény
scene
jelenet
soundtrack
filmzene
special effects
speciális effektusok, trükkök (hang/fény)
star
főszerepet alakít, játszik