Level 25 Level 27
Level 26

Les 10 - Dialoog (T1)


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alltså
dus
en arbetslöshet
een werkeloosheid
Atlanten
Atlantische oceaan
att beskriva
beschrijven
att bestå av
bestaan uit
att hitta
vinden
att hålla
houden
att hålla på
bezig zijn
att stänga
sluiten, dichtdoen
att tillhöra
behoren tot
att undra
zich afvragen
att utvandra
emigreren
att växa
groeien
ett berg
een berg
en betydelse
een betekenis
betydelser
betekenissen
en bonde
een boer
bönder
boeren
en brist
een gebrek, nood
brister
gebreken, noden
denna
deze, die (m/v)
detta
dit, dat (o)
dessa
deze, die (mv)
dessutom
bovendien
en flod
een rivier; vloed
floder
rivieren; vloeden
flytande
vloeiend
fort
snel
fortfarande
nog, nog steeds
fri
vrij, gratis
för…se(da)n
geleden
een författare
een schrijver
germansk
Germaans
en grupp
een groep
grupper
groepen
en historia
een geschiedenis
en hälft
een helft
hälfter
helften
en händelse
een gebeurtenis
händelser
gebeurtenissen
hög
hoog
ingenting
niets
innan
voordat
en jord
een aarde; grond
jordar
aardes; gronden
en kilometer
een kilometer
en kraft
een kracht
krafter
krachten
ett krig
een oorlog
liksom
evenals
mellersta
midden-, middelste
mer
meer
en meter
een meter
norr
noorden
norra
noord-
om
of
ett ord
een woord
en sak
een zaak, ding
saker
zaken, dingen
en sida
een kant, zijde; bladzijde
en skog
een bos
skogar
bossen
ett språk
een taal
söder
zuiden
utom
behalve
viktig
belangrijk
västra
west-
än
dan (na vergrotende trap)
än(nu)
nog