Level 33 Level 35
Level 34

Irregular verbs - Rendhagyó igék


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be was /were been
lenni volt
beat, beat beaten
ütni -ött
become became become
...válik vált v..lett
begin, began begun
elkezd -ett
break , broke broken
tör eltört szakít -ott
bring, brought brought
hoz hozni ott
build, built built
építeni - ett
buy, bought bought
vásárolni -t
can, could, been able
képes v..re
catch, caught caught
megfogni ott
choose, chose chosen
választani -ott
come, came come
jönni jött
cost, cost cost
v.. kerül -t
cut, cut cut
vágni vágott
do , did done
csinálni csinált
drink, drank, drunk
inni ivott
drive, drove driven
vezetni -ett
eat, ate eaten
enni evett
feel, felt felt
érezni érzett
fight, fught fought
harcolni -t
find, found found
találni -t
fly, flew flown
repülni -t
forget, forgot forgotten
elfelejteni -ett
get, got got
kap kapott
give, gave given
adni adott
go, went gone
menni ment
grow, grew grown
nőni nőtt
have, had had
birtokolni v.mit
hear, heard heard
hallani -ott
hold, held held
tartani /telefont/ -ott
keep, kept kept
tart, megtart -ott
know, knew known
tudni -ott
learn, learned learnt
tanulni megtudni -t
leave, left left
elmenni -t
lend, lent lent
kölcsön adni -ott
lose, lost lost
elveszteni -ett
make, made made
készíteni -ett
mean, meant meant
v .. jelenteni -tett
meet, met met
találkozni -ott
pay, paid paid
fizetni -ett
put, put put
tenni helyezni ,tett
read, read red
olvasni -ott
ride, rode ridden
lovagolni -t
run, ran run
futni futott
say, said said
mondani -ott
see, saw seen
látni -ott
sell, sold sold
eladni -ott
send, sent sent
küldeni -ött
show, showed shown
mutatni -ott
sing, sang sung
énekelni énekelt
sit, sat sat
ülni ült
sleep, slept slept
aludni aludt
speak, spoke spoken
beszélni beszélt
spend, spent spent
eltölteni elkölteni tt
stand, stood stood
állni állt
swim, swam swum
úszni úszott
take, took taken
venni fogni vett
teach, taught taught
tanítani tott
tell, told told
megmondani elmesél v.kinek
think, thought thought
gondolni lt
throw, threw thrown
dobott dobni
understand, understood understood
megértette érteni
wake, woke woken
felébredt ébredni
wear, wore worn
viselte hordani
win, won won
nyert nyerni