Level 11 Level 13
Level 12

Lesson 12


88 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ժամանց
entertainment
ներկայացում նայել
to watch a theatrical performance
ժողովրդական երգեր
folk songs
դաշնամուր նվագել
to play the piano
ջութակ նվագել
to play the violin
կիթառ նվագել
to play the guitar
տոմս առնել
to buy a ticket
հաղորդում դիտել
to watch a TV program
լավ ժամանակ անցկացնել
to spend a good time
գնալ քաղաքից դուրս
to go to the countryside
դասական երաժշտություն լսել
to listen to classical music
թանգարան գնալ
to go to the museum
թատրոն գնալ
to go to the theater
կինո գնալ
to go to the cinema
մարզադաշտ գնալ
to go to the stadium
գնալ արշավի
to go hiking
ամռանը
in summer
դուրս
outside
ուտելիք
food
հուսով եմ
I hope
շուն
dog
հավատարիմ
devoted
զվարճացնել
to amuse, entertain sb.
վերցնել
to take
լողազգեստ
swimsuit
ֆոտոխցիկ
camera
բնություն
nature
պատրաստել
to make
խոզի միս
pork
լողալ
to swim
սառը
cold
հաճելի
pleasant
այնտեղ
there
վերևից
from above
անպայման
definitely
խորոված
barbecue
լուսանկարել
to take photos
նույնպես
also, as well
նախաճաշ պատրաստել
to prepare breakfast
ներկայացում
performance
Զանգում է հեռախոսը։
The telephone is ringing.
մի քիչ
a little
ալարել
to be lazy
այնպես որ
so
շփոթված
perplexed, confused
տիկին
Mrs.
դուրս գալ
to go out
մտածել
to think
քննություն
examination
միասին
together
հրավիրել
to invite
սպասել
to wait
կարծում եմ
I think
հավանել
to like to fancy
ձեռք առնել
to mock
ափսոս
It's a pity
ճիշտն ասած
to tell the truth
մոր
mother GEN
հոր
father GEN
եղբոր
brother GEN
ամռան
summer GEN
աշնան
autumn GEN
ձմռան
winter GEN
գարնան
spring GEN
դռան
door GEN
լեռան
mountain GEN
ձկան
fish GEN
մկան
mouse GEN
նռան
pomegranate GEN
թոռան
grandchild GEN
օրվա
day GEN
ամսվա
month GEN
առավոտվա
morning GEN
երեկվա
yesterday GEN
վաղվա
tomorrow GEN
ցերեկ
daytime
ցերեկվա
daytime GEN
աղջկա
girl GEN
սեր
love
սիրո
love GEN
դուստր
daughter
դստեր
daughter GEN
մարդկանց
people GEN
կանանց
women GEN
կայսր
emperor
կայսեր
emperor GEN
հանդիպում
meeting
հանդիպման
meeting GEN