Level 18 Level 20
Level 19

Lesson 19


109 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
բանան
banana
նարինջ
orange
բալ
sour cherry
խաղող
grapes
տանձ
pear
ձմերուկ
watermelon
մանդարին
tangerine
կաղամբ
cabbage
գազար
carrot
սոխ
onion
սմբուկ
eggplant
սունկ
mushroom
սխտոր
garlic
պղպեղ / բիբար
pepper / bell pepper
քաղցր
sweet
աղի
salty
կծու
spicy
թթու
sour
դառը
bitter
թթվասեր
sour cream
մածուն
yoghurt (Armenian)
կաթ
milk
բրինձ
rice
փլավ
pilaf
տորթ
cake
շոկոլադ
chocolate
պաղպաղակ
ice-cream
մեղր
honey
չիր
dried fruit
գարեջուր
beer
օղի
vodka
գինի
wine
հանքային ջուր
mineral water
կանաչի
greens
ճաշ
dinner
առնել
to buy
ամեն ինչ
everything
աղցան
salad
թարմ
fresh
նախընտրել
to prefer
ինձ պետք է
I need
կարծում եմ
I think
համեղ
tasty
ընթրիք
supper
ուրեմն
so
ողջույն
hello
Ի՞նչ արժի։
How much does it cost?
արժենալ
to cost
թանկ
expensive
բերել
to bring
էժան
cheap
վաճառել
to sell
Թողնե՞մ։
Shall I leave it?
ասա՛
say! (sg) ասել
ասե՛ք
say! (pl) ասել
արա՛
do! (sg) անել
արե՛ք
do! (pl) անել
դի՛ր
put! (sg) դնել
դրե՛ք
put! (pl) դնել
արի՛, ե՛կ
come! (sg) գալ
եկե՛ք
come! (pl) գալ
տու՛ր
give! (sg) տալ
տվե՛ք
give! (pl) տալ
կե՛ր
eat! (sg) ուտել
կերե՛ք
eat! (pl) ուտել
տա՛ր
take away! (sg) տանել
տարե՛ք
take away! (pl) տանել
բե՛ր
bring! (sg) բերել
բերե՛ք
bring! (pl) բերել
ա՛ռ
buy! (sg) առնել
առե՛ք
buy! (pl) առնել
եղի՛ր
be! (sg) լինել
եղե՛ք
be (pl) լինել
տե՛ս
see! (sg) տեսնել
տեսե՛ք
see! (pl) տեսնել
վերադարձի՛ր
return! (sg) վերադառնալ
վերադարձե՛ք
return! (pl) վերադառնալ
դարձի՛ր
become! (sg) դառնալ
դարձե՛ք
become! (pl) դառնալ
թո՛ղ
leave/let sth! (sg) թողնել
թողե՛ք
leave/let sth! (pl) թողնել
լվա՛
wash! (sg) լվանալ
լվացե՛ք
wash! (pl) լվանալ
վե՛ր կաց
get up! (sg) վեր կենալ
վե՛ր կացեք
get up! (pl) վեր կենալ
հաշտվել
to reconcile
թխել
to bake
ոճ
style
նորություն
news
մատուցող
waiter
ձկան խորոված
fish barbecue
ուղղակի
just, simply
գժվել
to go mad
գլխի ընկնել
to realize
Միշտ քո ոճի մեջ ես։
This is so typical of you.
նորաձև
stylish
հագնված
dressed
առայժմ
see you soon
փոխել
to change
պատվիրել
to order
կատակել
to joke
Ինձ համար մեկ է։
It's all the same for me.
ընդամենը
all in all, only, just
հերիք է
it's enough
րոպե
minute
շտապել
to hurry
թեքվել
to turn
վազել
to run
գոռալ
to shout