Level 24 Level 26
Level 25

Lesson 25


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
տոն
holiday
ծննդյան օր
birthday
Սուրբ ծնունդ
Christmas
Զատիկ
Easter
կնունք
baptism
արձակուրդ
vacation
Նոր տարի
New Year
տոնածառ
Christmas tree
Ձմեռ պապիկ
Santa Claus (Ded Moroz)
նվեր
a present
շնորհավորել
to congratulate
մաղթել / ցանկանալ
to wish s.o. s.th.
նշել / տոնել
to celebrate
արձակուրդ գնալ
to go on vacation
անակնկալ անել
to make a surprise
զարդարել
to decorate
տեղի ունենալ
to take place
ծննդյան օրը նշել
to celebrate the birthday
ծիծաղել
to laugh
ժպտալ
to smile
Շնորհավորում եմ։
Congratulations!
Շնորհավոր Նոր տարի / Ամանոր։
Happy New Year!
Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդը։
Merry Christmas!
Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ։
Happy Easter!
Ծնունդդ շնորհավոր։
Happy birthday!
Թող իրականանան քո բոլոր երազանքները։
May all your wishes come true!
Ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք։
All the best to you!
Մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն և երջանկություն։
I wish you health, success, and happiness!
Մաղթում եմ հաճելի ժամանց։
I wish you a pleasant time!
Ձեր (քո) կենացը։
A toast to you!
Ընկերության կենացը։
To friendship!
Ձեր ընտանիքի կենացը։
To your family!
դիմավորել
to meet
ուտեստ
dish
խմոր
dough
այդ ընթացքում
during that time
միմյանց
each other
հրավառություն
firework
տեսակ
type
մերժել
to reject, refuse
նեղանալ
to get offended
կտրատել
to chop
պատրաստի
ready (adj.)
կանչել
to call
մեկ ամիս անց
a month later
դիմակ
mask
բավականին
rather
գաղտնիք
secret
պատահել
to happen
ներս գնալ
to go inside
գլորվել
to roll
փուչիկ
balloon
ժամանել
to arrive
հետաձգվել
to be postponed
միջոցառում
event