Level 33 Level 35
Level 34

Slang words and expressions 1


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ախպեր
եղբայր, brother
ախմախ
հիմար, stupid
ազիզ
սիրելի, dear
բեսամթ
չափազանց շատ, too much
բիթի
տեղեկացված, well informed (person)
բլթցնել
անիմաստ խոսել, to talk nonsense
դաժե
նույնիսկ, անգամ, even
դզեց, կայֆ
շատ լավ է, it's cool
դիլխոր
անտրամադիր, in no mood
դուզ
ճիշտ, right, correct
դեմք ես
շատ լավն ես / յուրօրինակ ես, you are cool
դուխով
խիզախությամբ, with courage
դինջանալ
հանգստանալ, to calm down
զոռով
ստիպելով, by force
էս / էդ / էն
այս / այդ / այն, this / that
էքուց
վաղը, tomorrow
էթալ
գնալ, to go
թազա
նոր, new
թույն
շատ լավ, աննախադեպ, cool
թքել / քաշվել
փորձանքի մեջ ընկնել, to fall into trouble
թռնել
պարտականությունից խուսափել, to avoid resposibility
լազաթ տալ
հաճույք պատճառել, to give pleasure
լոշվել
ընկնել, to fall down
լիքը
շատ, a lot
լոքշ
պարապ, idle
խի՞ / ինչի՞
ինչու՞, why?
խիար
վարունգ, cucumber
խզարել
շատ լավ անել, to do something perfectly
խոխմա / օղբաթ
ծիծաղելի, funny