Level 34 Level 36
Level 35

Slang words and expressions 2


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
խուրդել
մանրել, to change (the money)
խարաբ
փչացած, broken
կարամ / կարաս / կարա
կարող եմ / կարող ես / կարող է, I can, you can, he/she can
կարանք / կարաք / կարան
կարող ենք / կարող եք / կարող են, we can, you can, they can
կայֆ / կայֆոտ
հիանալի, great, admirable
կռուտիտ
սուտ պատճառաբանություն, to get away with something
հայաթ
բակ, yard
քուչա
փողոց, street
հելնել / ես հելա
վեր կենալ, ես գնացի, to get up / I am going
հմո եմ
համաձայն եմ, I agree
հավայի
անկապ, անիմաստ, pointless, senseless
ղզիկ, ղզօղլան
կանացի տղա, a feminine guy
մանթո / մանթրաշ
ցնցված, shocked
մուտիլովշիկ
խաբեբա, a liar, a cheater
մուխանաթ
բարդ, complex, tricky
մունաթ գալ
դժգոհել, to complain
մթոմ / խոսքի
իբր, as if
մի վախտ
շատ, a lot
յոլա գնալ
մի կերպ (դժվար) ապրել, to have a difficult time
յուղ վառել
սուտ խոսել, ավելորդ բան ասել, to lie, to say something stupid
յանը տարած
գիժ, crazy
շուխուռ
աղմուկ, noise
շուլուխ / հանաք
կատակ, a joke
որտև
որովհետև, because
ոբշմ
մի խոսքով, կարճ ասած, in one word, in short
ջիգյարով
սիրով, with love