1
Ready to learn
Personen/Osoby/Les gens/Pessoas
2
Ready to learn
Les gens/Pessoas/Personen/Osoby
3
Ready to learn
Famille/Rodzina/La famille/Família
4
Ready to learn
Copy of Famille/Rodzina/La famille/Família
5
Ready to learn
Kennen lernen/Poznawać/Faire connaissance/Conhecer
6
Ready to learn
Copy of Kennen lernen/Poznawać/Faire connaissance/
7
Ready to learn
In der Schule/W szkole/A l’école/Na escola
8
Ready to learn
Copy of In der Schule/W szkole/A l’école/Na escola
9
Ready to learn
Länder und Sprachen/Kraje i języki/Pays et langues
10
Ready to learn
Copy of Länder und Sprachen/Kraje i języki/Pays et
11
Ready to learn
Lesen und schreiben/Czytanie i pisanie/Lire et écr
12
Ready to learn
Copy of Lesen und schreiben/Czytanie i pisanie/Lir
13
Ready to learn
Zahlen/Liczebniki/Chiffres/Números
14
Ready to learn
Copy of Zahlen/Liczebniki/Chiffres/Números
15
Ready to learn
Uhrzeiten/Czas zegarowy/L’heure/As horas
16
Ready to learn
Copy of Uhrzeiten/Czas zegarowy/L’heure/As horas
17
Ready to learn
Wochentage/Dni tygodnia/L’heure/As horas
18
Ready to learn
Copy of Wochentage/Dni tygodnia/L’heure/As horas
19
Ready to learn
Gestern – heute – morgen/wczoraj – dzisiaj – jutro
20
Ready to learn
Copy of Gestern – heute – morgen/wczoraj – dzisiaj
21
Ready to learn
Monate/Miesiące/Les mois/Meses
22
Ready to learn
Copy of Monate/Miesiące/Les mois/Meses
23
Ready to learn
Getränke/Napoje/Les boissons/Bebidas
24
Ready to learn
Copy of Getränke/Napoje/Les boissons/Bebidas
25
Ready to learn
Tätigkeiten/Zajęcia/Les activités/Atividades
26
Ready to learn
Copy of Tätigkeiten/Zajęcia/Les activités/Atividad
27
Ready to learn
Farben/Kolory/Couleurs/Cores
28
Ready to learn
Copy of Farben/Kolory/Couleurs/Cores
29
Ready to learn
Früchte und Lebensmittel/Owoce i artykuły spożywcz
30
Ready to learn
Copy of Früchte und Lebensmittel/Owoce i artykuły
31
Ready to learn
Jahreszeiten und Wetter/Pory roku i pogoda/Les sai
32
Ready to learn
Copy of Jahreszeiten und Wetter/Pory roku i pogoda
33
Ready to learn
Im Haus/W domu/A la maison/Em casa
34
Ready to learn
Copy of Im Haus/W domu/A la maison/Em casa
35
Ready to learn
Hausputz/Sprzątanie domu/Faire le ménage/Limpeza d
36
Ready to learn
Copy of Hausputz/Sprzątanie domu/Faire le ménage/L
37
Ready to learn
In der Küche/W kuchni/Faire le ménage/Limpeza da c
38
Ready to learn
Copy of In der Küche/W kuchni/Faire le ménage/Limp
39
Ready to learn
Small Talk 1/Mini-rozmówki 1/Conversation 1/Conver
40
Ready to learn
Copy of Small Talk 1/Mini-rozmówki 1/Conversation
41
Ready to learn
Small Talk 2/Mini-rozmówki 2/Conversation 2/Conver
42
Ready to learn
Copy of Small Talk 2/Mini-rozmówki 2/Conversation
43
Ready to learn
Small Talk 3/Mini-rozmówki 3/Conversation 3/Conver
44
Ready to learn
Copy of Small Talk 3/Mini-rozmówki 3/Conversation
45
Ready to learn
Fremdsprachen lernen/Nauka języków obcych/Apprendr
46
Ready to learn
Copy of Fremdsprachen lernen/Nauka języków obcych/
47
Ready to learn
Verabredung/Umówione spotkanie/Le rendez-vous/Enco
48
Ready to learn
Copy of Verabredung/Umówione spotkanie/Le rendez-v
49
Ready to learn
In der Stadt/W mieście/En ville/Na cidade
50
Ready to learn
Copy of In der Stadt/W mieście/En ville/Na cidade
51
Ready to learn
In der Natur/Na łonie przyrody/Dans la nature/Na n
52
Ready to learn
Copy of In der Natur/Na łonie przyrody/Dans la nat
53
Ready to learn
Im Hotel – Ankunft/W hotelu – przyjazd/A l’hôtel –
54
Ready to learn
Copy of Im Hotel – Ankunft/W hotelu – przyjazd/A l
55
Ready to learn
Im Hotel – Beschwerden/W hotelu – skargi/A l’hôtel
56
Ready to learn
Copy of Im Hotel – Beschwerden/W hotelu – skargi/A
57
Ready to learn
Im Restaurant 1/W restauracji 1/Au restaurant 1/No
58
Ready to learn
Copy of Im Restaurant 1/W restauracji 1/Au restaur
59
Ready to learn
Im Restaurant 2/W restauracji 2/Au restaurant 2/No
60
Ready to learn
Copy of Im Restaurant 2/W restauracji 2/Au restaur
61
Ready to learn
Im Restaurant 3/W restauracji 3/Au restaurant 3/No
62
Ready to learn
Copy of Im Restaurant 3/W restauracji 3/Au restaur
63
Ready to learn
Im Restaurant 4/W restauracji 4/Au restaurant 4/No
64
Ready to learn
Copy of Im Restaurant 4/W restauracji 4/Au restaur
65
Ready to learn
Im Bahnhof/Na dworcu/A la gare/Na estação
66
Ready to learn
Copy of Im Bahnhof/Na dworcu/A la gare/Na estação
67
Ready to learn
Im Zug/W pociągu/Dans le train/No comboio
68
Ready to learn
Copy of Im Zug/W pociągu/Dans le train/No comboio
69
Ready to learn
Am Flughafen/Na lotnisku/A l’aéroport/No aeroporto
70
Ready to learn
Copy of Am Flughafen/Na lotnisku/A l’aéroport/No a
71
Ready to learn
Öffentlicher Nahverkehr/Lokalny transport publiczn
72
Ready to learn
Copy of Öffentlicher Nahverkehr/Lokalny transport
73
Ready to learn
Unterwegs/W podróży/En route/No caminho
74
Ready to learn
Copy of Unterwegs/W podróży/En route/No caminho
75
Ready to learn
Im Taxi/W taksówce/En taxi/No táxi
76
Ready to learn
Copy of Im Taxi/W taksówce/En taxi/No táxi
77
Ready to learn
Autopanne/Awaria samochodu/La panne de voiture/Ava
78
Ready to learn
Copy of Autopanne/Awaria samochodu/La panne de voi
79
Ready to learn
Nach dem Weg fragen/Pytanie o drogę/Demander le ch
80
Ready to learn
Copy of Nach dem Weg fragen/Pytanie o drogę/Demand
81
Ready to learn
Orientierung/Orientacja w mieście/Demander le chem
82
Ready to learn
Copy of Orientierung/Orientacja w mieście/Demander
83
Ready to learn
Stadtbesichtigung/Zwiedzanie miasta/La visite de l
84
Ready to learn
Copy of Stadtbesichtigung/Zwiedzanie miasta/La vis
85
Ready to learn
Im Zoo/W zoo/Au zoo/No jardim zoológico
86
Ready to learn
Copy of Im Zoo/W zoo/Au zoo/No jardim zoológico
87
Ready to learn
Abends ausgehen/Wieczorne wyjście/Sortir le soir/S
88
Ready to learn
Copy of Abends ausgehen/Wieczorne wyjście/Sortir l
89
Ready to learn
Im Kino/W kinie/Au cinéma/No cinema
90
Ready to learn
Copy of Im Kino/W kinie/Au cinéma/No cinema
91
Ready to learn
In der Diskothek/Na dyskotece/A la discothèque/Na
92
Ready to learn
Copy of In der Diskothek/Na dyskotece/A la discoth
93
Ready to learn
Reisevorbereitungen/Przygotowania do podróży/Les p
94
Ready to learn
Copy of Reisevorbereitungen/Przygotowania do podró
95
Ready to learn
Urlaubsaktivitäten/Rekreacja/Les activités de vaca
96
Ready to learn
Copy of Urlaubsaktivitäten/Rekreacja/Les activités
97
Ready to learn
Sport/Sport/Le sport/Desporto
98
Ready to learn
Copy of Sport/Sport/Le sport/Desporto
99
Ready to learn
Im Schwimmbad/Na basenie/A la piscine/Na piscina
100
Ready to learn
Copy of Im Schwimmbad/Na basenie/A la piscine/Na p
101
Ready to learn
Besorgungen machen/Sprawunki/Faire des courses/Faz
102
Ready to learn
Copy of Besorgungen machen/Sprawunki/Faire des cou
103
Ready to learn
Im Kaufhaus/W domu handlowym/Dans le grand magasin
104
Ready to learn
Copy of Im Kaufhaus/W domu handlowym/Dans le grand
105
Ready to learn
Geschäfte/Sklepy/Les magasins/Lojas
106
Ready to learn
Copy of Geschäfte/Sklepy/Les magasins/Lojas
107
Ready to learn
Einkaufen/Zakupy/Faire du shopping/Comprar
108
Ready to learn
Copy of Einkaufen/Zakupy/Faire du shopping/Comprar
109
Ready to learn
Arbeiten/Praca/Travailler/Trabalhar
110
Ready to learn
Copy of Arbeiten/Praca/Travailler/Trabalhar
111
Ready to learn
Gefühle/Uczucia/Les sentiments/Sentimentos
112
Ready to learn
Copy of Gefühle/Uczucia/Les sentiments/Sentimentos
113
Ready to learn
Beim Arzt/U lekarza/Chez le médecin/No médico
114
Ready to learn
Copy of Beim Arzt/U lekarza/Chez le médecin/No méd
115
Ready to learn
Körperteile/Części ciała/Les parties du corps/Part
116
Ready to learn
Copy of Körperteile/Części ciała/Les parties du co
117
Ready to learn
Im Postamt/W urzędzie pocztowym/A la poste/Nos cor
118
Ready to learn
Copy of Im Postamt/W urzędzie pocztowym/A la poste
119
Ready to learn
In der Bank/W banku/A la banque/No banco
120
Ready to learn
Copy of In der Bank/W banku/A la banque/No banco
121
Ready to learn
Ordinalzahlen/Liczebniki porządkowe/Les nombres or
122
Ready to learn
Copy of Ordinalzahlen/Liczebniki porządkowe/Les no
123
Ready to learn
Fragen stellen 1/Zadawanie pytań 1/Poser des quest
124
Ready to learn
Copy of Fragen stellen 1/Zadawanie pytań 1/Poser d
125
Ready to learn
Fragen stellen 2/Zadawanie pytań 2/Poser des quest
126
Ready to learn
Copy of Fragen stellen 2/Zadawanie pytań 2/Poser d
127
Ready to learn
Verneinung 1/Przeczenie 1/Négation 1/Negação 1
128
Ready to learn
Copy of Verneinung 1/Przeczenie 1/Négation 1/Negaç
129
Ready to learn
Verneinung 2/Przeczenie 2/Négation 2/Negação 2
130
Ready to learn
Copy of Verneinung 2/Przeczenie 2/Négation 2/Negaç
131
Ready to learn
Possessivpronomen 1/Zaimki dzierżawcze 1/Pronoms p
132
Ready to learn
Copy of Possessivpronomen 1/Zaimki dzierżawcze 1/P
133
Ready to learn
Possessivpronomen 2/Zaimki dzierżawcze 2/Pronoms p
134
Ready to learn
Copy of Possessivpronomen 2/Zaimki dzierżawcze 2/P
135
Ready to learn
groß – klein/duży – mały/grand – petit/grande – pe
136
Ready to learn
Copy of groß – klein/duży – mały/grand – petit/gra
137
Ready to learn
brauchen – wollen/potrzebować – chcieć/avoir besoi
138
Ready to learn
Copy of brauchen – wollen/potrzebować – chcieć/avo
139
Ready to learn
etwas mögen/chcieć/désirer qc./gostar de uma coisa
140
Ready to learn
Copy of etwas mögen/chcieć/désirer qc./gostar de u
141
Ready to learn
etwas wollen/chcieć coś/vouloir qc./querer alguma
142
Ready to learn
Copy of etwas wollen/chcieć coś/vouloir qc./querer
143
Ready to learn
etwas müssen/musieć coś/devoir faire qc./ter de fa
144
Ready to learn
Copy of etwas müssen/musieć coś/devoir faire qc./t
145
Ready to learn
etwas dürfen/móc coś / wolno (mieć pozwolenie)/avo
146
Ready to learn
Copy of etwas dürfen/móc coś / wolno (mieć pozwole
147
Ready to learn
um etwas bitten/prosić o coś/demander qc./pedir al
148
Ready to learn
Copy of um etwas bitten/prosić o coś/demander qc./
149
Ready to learn
etwas begründen 1/uzasadnić coś 1/argumenter qc. 1
150
Ready to learn
Copy of etwas begründen 1/uzasadnić coś 1/argument
151
Ready to learn
etwas begründen 2/uzasadnić coś 2/argumenter qc. 2
152
Ready to learn
Copy of etwas begründen 2/uzasadnić coś 2/argument
153
Ready to learn
etwas begründen 3/uzasadnić coś 3/argumenter qc. 3
154
Ready to learn
Copy of etwas begründen 3/uzasadnić coś 3/argument
155
Ready to learn
Adjektive 1/Przymiotniki 1/Adjectifs 1/Adjetivos 1
156
Ready to learn
Copy of Adjektive 1/Przymiotniki 1/Adjectifs 1/Adj
157
Ready to learn
Adjektive 2/Przymiotniki 2/Adjectifs 2/Adjetivos 2
158
Ready to learn
Copy of Adjektive 2/Przymiotniki 2/Adjectifs 2/Adj
159
Ready to learn
Adjektive 3/Przymiotniki 3/Adjectifs 3/Adjetivos 3
160
Ready to learn
Copy of Adjektive 3/Przymiotniki 3/Adjectifs 3/Adj
161
Ready to learn
Vergangenheit 1/Przeszłość 1/Passé 1/Passado 1
162
Ready to learn
Copy of Vergangenheit 1/Przeszłość 1/Passé 1/Passa
163
Ready to learn
Vergangenheit 2/Przeszłość 2/Passé 2/Passado 2
164
Ready to learn
Copy of Vergangenheit 2/Przeszłość 2/Passé 2/Passa
165
Ready to learn
Vergangenheit 3/Przeszłość 3/Passé 3/Passado 3
166
Ready to learn
Copy of Vergangenheit 3/Przeszłość 3/Passé 3/Passa
167
Ready to learn
Vergangenheit 4/Przeszłość 4/Passé 4/Passado 4
168
Ready to learn
Copy of Vergangenheit 4/Przeszłość 4/Passé 4/Passa
169
Ready to learn
Fragen – Vergangenheit 1/Pytania – przeszłość 1/Qu
170
Ready to learn
Copy of Fragen – Vergangenheit 1/Pytania – przeszł
171
Ready to learn
Fragen – Vergangenheit 2/Pytania – przeszłość 2/Qu
172
Ready to learn
Copy of Fragen – Vergangenheit 2/Pytania – przeszł
173
Ready to learn
Vergangenheit der Modalverben 1/Czasowniki modalne
174
Ready to learn
Copy of Vergangenheit der Modalverben 1/Czasowniki
175
Ready to learn
Vergangenheit der Modalverben 2/Czasowniki modalne
176
Ready to learn
Copy of Vergangenheit der Modalverben 2/Czasowniki
177
Ready to learn
Imperativ 1/Tryb rozkazujący 1/Impératif 1/Imperat
178
Ready to learn
Copy of Imperativ 1/Tryb rozkazujący 1/Impératif 1
179
Ready to learn
Imperativ 2/Tryb rozkazujący 2/Impératif 2/Imperat
180
Ready to learn
Copy of Imperativ 2/Tryb rozkazujący 2/Impératif 2
181
Ready to learn
Nebensätze mit dass 1/Zdania podrzędne z że 1/Subo
182
Ready to learn
Copy of Nebensätze mit dass 1/Zdania podrzędne z ż
183
Ready to learn
Nebensätze mit dass 2/Zdania podrzędne z że 2/Subo
184
Ready to learn
Copy of Nebensätze mit dass 2/Zdania podrzędne z ż
185
Ready to learn
Nebensätze mit ob/Zdania podrzędne z czy/Subordonn
186
Ready to learn
Copy of Nebensätze mit ob/Zdania podrzędne z czy/S
187
Ready to learn
Konjunktionen 1/Spójniki 1/Conjonctions 1/Conjunçõ
188
Ready to learn
Copy of Konjunktionen 1/Spójniki 1/Conjonctions 1/
189
Ready to learn
Konjunktionen 2/Spójniki 2/Conjonctions 2/Conjunçõ
190
Ready to learn
Copy of Konjunktionen 2/Spójniki 2/Conjonctions 2/
191
Ready to learn
Konjunktionen 3/Spójniki 3/Conjonctions 3/Conjunçõ
192
Ready to learn
Copy of Konjunktionen 3/Spójniki 3/Conjonctions 3/
193
Ready to learn
Konjunktionen 4/Spójniki 4/Conjonctions 4 /Conjun
194
Ready to learn
Copy of Konjunktionen 4/Spójniki 4/Conjonctions 4
195
Ready to learn
Doppelte Konjunktionen/Spójniki dwuczęściowe/Conjo
196
Ready to learn
Copy of Doppelte Konjunktionen/Spójniki dwuczęścio
197
Ready to learn
Genitiv/Dopełniacz/Génitif/Genitivo
198
Ready to learn
Copy of Genitiv/Dopełniacz/Génitif/Genitivo
199
Ready to learn
Adverbien/Przysłówki/Adverbes/Advérbios
200
Ready to learn
Copy of Adverbien/Przysłówki/Adverbes/Advérbios