Level 2
Level 1

Вступ до історії. Стародавня історія України


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Історія
наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись на письмові та матеріальні свідчення минулих подій
Геродот
"батько історії"
Історичний факт
дійсні, не вигадані випадки, які відбувалися насправді
Історичні події
сукупність пов'язаних між собою важливих фактів суспільного життя, яке становить єдине ціле
Історична періодизація
поділ людства на періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів
Історичні джерела
пам'ятки минулого, що э носіями історичної інформації. Все, що було створене в процесі людської діяльності
Стародавня історія
найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України до Великого переселення народів
Речові джерела
залишки матеріальної культури минулого (зброя, прикраси, одяг)
Писемні джерела
літописи, документи, догооври, хроніки
Усні джерела
легенди, билини, перекази, пісні, міфи
Хронологія
наука, що вивчає час (встановлює точні дати історичних подій)
Археологія
наука, що вивчає історію на основі вивчення матеріальних пам'яток
Археологічна культура
комплекс подібних між собою археологічних пам'яток
Археологічна пам'ятка
група знайдених в одному місці речей, які є матеріальними рештками діяльності людини
Культурний шар
шар грунту, в якому виявлено сліди життєдіяльності людини
Стоянка
неукріплене давнє поселення людей кам'яного віку, яке не мало довготривалих споруд