Level 11 Level 13
Level 12

Part XII


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a ostraciza
A înlătura pe cineva din viața publică, dintr-un colectiv; a exclude.
anatemă
Act religios prin care Biserica înlătură din rândurile ei pe cei care se fac vinovaţi de grave încălcări ale doctrinei şi dogmei creştine.
abnegaţie
Devotament extrem.
stareţ
Şef al unei mănăstiri ortodoxe.
sutană
Veşmânt specific preoţilor şi călugărilor.
evicţiune
Deposedare de un lucru obținut legal, suferită în urma unei sentințe sau a unui drept exercitat într-un anumit fel de altcineva.
lutier
Meșter care confecționează și repară instrumente muzicale cu coarde.
cordar
Plăcuță de lemn (de abanos) de care sunt legate coardele la instrumentele cu arcuș.
frescă
Tehnică de a picta cu culori dizolvate în apă de var pe un zid cu tencuiala încă udă.
trepan
Instrument chirurgical, folosit pentru perforarea oaselor craniului.
cerbice
Partea posterioară a gâtului; ceafă.
ceaslov
Carte care cuprinde rugăciuni și cântări religioase pentru diferite ceasuri ale zilei.
a uzurpa
A-și însuși în mod fraudulos un bun, un drept, o calitate etc.
elocvenţă
Arta de a vorbi frumos, emoționant, convingător.
peroraţie
Partea finală a unui discurs, a unei cuvântări, rostită pe un ton însuflețit și emfatic
a persifla
A lua în râs pe cineva sau ceva, vorbind pe un ton ironic, a-și bate joc, a lua peste picior
acar
Muncitor feroviar care manipulează dispozitivele de acționare a acelor de macaz și asigură întreținerea acestora; macagiu.
muştiuc
Capătul unor instrumente muzicale de suflat, prin care se suflă.
a fuşeri
A face un lucru de mântuială; a rasoli.
juvelnic
Construcție de scânduri, nuiele sau stuf, folosită pentru păstrarea peștelui viu în apă.
paroxism
Intensitate maximă, punct culminant la care ajunge o senzație, un sentiment, o stare, un proces, o acțiune în desfășurare etc.
acribie
Me­ticulozitate, rigurozitate, tipicărie.
a colectiviza
A trece din proprietate particulară în proprietate colectivă prin naționalizare sau expropriere.
efemer
Care trece foarte repede; de scurtă durată.
rastel
Suport compartimentat, făcut din bare de lemn sau de metal, pentru păstrarea armelor, a schiurilor, a bicicletelor etc.
emerit
Care cunoaște foarte bine o anumită știință sau disciplină; competent.
puci
Acțiune armată a unui grup politic militar care are drept scop răsturnarea puterii de stat printr-un atac neașteptat.
eugenie
O teorie și o practică care încearcă să amelioreze populaţia prin măsuri genetice ca de pildă sterilizarea persoanelor mai puțin apte, interzicerea procreării anumitor persoane, alegerea părinților, uciderea copiilor născuți cu handicapuri.
funicular
Mijloc de transport aerian format din unul sau din mai multe cabluri suspendate pe stâlpi, pe care circulă cabinele cu pasageri și cărucioarele cu materiale în zonele greu accesibile.
silfidă
Femeie tânără, grațioasă și sveltă.
bushido
Cod de onoare căruia trebuiau să i se conformeze samuraii.
infailibil
Care nu poate greși, care nu se poate înșela; perfect, desăvârșit, fără cusur.
shinai
Sabie din bambus utilizata in special de practicantii de kendo, atat in antrenamente cat si in competitii.
hublou
Mică deschizătură de formă circulară, care se închide ermetic, făcută în peretele unei nave sau al unui avion, pentru aerisire și luminat.
pontic
Din regiunea Mării Negre, care aparține Mării Negre, privitor la Marea Neagră.
ralanti
Mers încetinit al motoarelor cu ardere internă.
puseu
Creștere subită, izbucnire, elan.
sapiosexual
Formă de orientare sexuală caracterizată prin atracţia puternică faţă de inteligenţa sau personalitatea altora.
alambicat
Prea rafinat, excesiv de subtil, greu de înțeles, complicat.