Level 13 Level 15
Level 14

Expresii şi locuţiuni în latină


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amantium irae
Supărările îndrăgostiților (lat).
amor vincit omnia
Dragostea învinge totul (lat).
ars longa, vita brevis
Arta este lungă, viața este scurtă (lat).
audi, vidi, sile
Ascultă, privește și taci. (lat)
carpe diem
Trăiește clipa. (lat)
casus belli
Motiv de război. (lat)
cogito, ergo sum
Gândesc, deci exist. (lat)
curriculum vitae
Cursul vieții. (lat)
dictum, factum
Zis și făcut. (lat)
divide et impera
Divide și cucerește. (lat)
fiat lux
Să se facă lumină! (lat)
gaudeamus igitur
Să ne bucurăm, așadar. (lat)
hic et nunc
Aici și acum. (lat)
in hoc signo vinces
Sub acest semn vei învinge. (lat)
jus est ars boni et aequi
Justiția este arta binelui și a egalităţii
memento mori
Nu uita că vei muri. (lat)
mea culpa
Vina mea. (lat)
nihil sine Deo
Nimic fără Dumnezeu. (lat)
pater familias
Tatăl familiei. (lat)
pro bono
Pentru binele public. (lat)
quid pro quo
Ceva pentru ceva / Favor pentru un favor. (lat)
res nullius
Lucrul nimănui. (lat)
sit tibi terra levis
"Să-ţi fie ţărâna uşoară". (lat)
tabula rasa
Tablă ștearsă. (lat)
veni, vidi, vici
am venit, am văzut, am învins (lat)
verba volant scripta manent
Vorbele zboară, scrisul rămâne. (lat)
tamet nosce
Cunoaşte-te pe tine însuţi. (lat)
In vino veritas
În vin (este) adevărul. (lat)
persona non grata
Persoană nedorită. (lat)