Level 4 Level 6
Level 5

Part V


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arivist
Persoană care caută să parvină la o situație în societate prin mijloace necinstite.
intransigent
Care nu se abate de la o anumită linie adoptată, care nu acceptă concilieri sau compromisuri; incoruptibil; hotarat.
a vocifera
A vorbi răstit, mânios, cu glasul ridicat
bildungsroman
Roman care prezintă procesul de formare a unui caracter.
ecleziast
Carte a Vechiului Testament, atribuită prin tradiție lui Solomon, tratând netemeinicia și deșertăciunea vieții umane.
eschivare
A se sustrage de la îndeplinirea unei obligații; a se da în lături, a se feri.
tergiversa
A amâna rezolvarea unei chestiuni, luarea unei decizii; a tărăgăna
demiurg
In filozofia platoniana, numele dat lui Dumnezeu, Creatorul, Sufletul universului.
vespasiană
Toaletă publică (pentru bărbați)
sinofris
Termenul medical utilizat pentru descrierea situației în care sprâncenele se unesc pe linia mediană deasupra rădăcinii nasului.
halenă
Respirație neplăcut mirositoare
implacabil
Care nu poate fi înduplecat, atenuat, îmblânzit; neîndurător
canalie
Persoană care săvârșește o faptă josnică; mișel, ticălos, netrebnic
deriziune
Luare în râs, derâdere
a inculca
A întipări în mintea cuiva, prin repetare, o idee, o concepție
mezalianţă
Căsătorie cu o persoană de condiție socială considerată inferioară
seppuku
Mod de sinucidere prin spintecarea pântecelui cu pumnalul sau cu sabia, practicat mai ales de samuraii japonezi
hipocorism
Formă diminutivală a unui cuvânt sau a unui nume
Festschrift
Carte scrisa in cinstea unei persoane respectate.