Level 1 Level 3
Level 2

Effectief leren en studeren


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
denken over eigen denken/leren: 1. Bewustzijn en begrip van eigen denken en leerprocessen; 2. Regulatie van die processen om leren en begrip te verbeteren.
Metacognitie is
1. Kennis en vaardigheden; 2. Bewust en onbewust; 3. Hulp of hinder bij het leren; 4. Leveren mechanismen voor zelfregulatie.
Kenmerken van metacognitie:
1. Stimuleer betekenisvol leren en elaboratie; 1a. Leg verbanden met informatie in je geheugen; 1b. Stel jezelf 'waarom'-vragen; 1c. Vertel in je eigen woorden; 1d. Leg uit aan iemand anders; 2. Organiseer; 2a. Maak zelf een samenvatting of mindmap; 2b. Onderstrepen is meestal niet voldoen. Geeft een vals gevoel van zekerheid: illusion of knowing; 3. Maak aantekeningen; 4. Identificeer belangrijke informatie; 5. Monitor je begrip; 5a. Formuleer vragen, liefst elaborative; 5b. Test jezelf; 6. Mnemnonics/Geheugensteuntjes; 6a. Ezelsbruggetjes; 6b. Visualiseer; 6c. Leg er een betekenisvolle structuur op.
Geheugenstrategieën. Belangrijke strategieën voor onthouden zijn: herhalen; organiseren (informatie je moet onthouden zo structureren dat wat bij elkaar hoort bij elkaar blijft); elaboreren (informatie die je moet onthouden uitbreiden om die meer gedenkwaardig te maken); visualiseren; testen (retrieval practice, desirable difficulties). Effectieve leer- en studeerstrategieën:
Welke leerstrategieën je gebruikt hangt mede af van je overtuigingen over kennis en leren: epistemic beliefs.
Effectieve leer- en studeerstrategieën.
1. Persoonlijke ideeën over leren en denken; 2. Overtuigingen over bijvoorbeeld; 2a. Zekerheid en bronnen van kennis; 2b. Snelheid van en vermogen tot leren; 3. Afhankelijk van situatie/context/domein: bijvoorbeeld andes voor rekenen dan voor geschiedenis; 4. Ontwikkelt over tijd; 5. Omgevings- en cultuurfactoren zijn van invloed; 6. Hebben effect op leer-/studeergedrag.
Epistemic beliefs:
epistemic beliefs die hun manier van lesgeven en toetsen beïnvloeden.
Ook leerkrachten hebben
1. Weten niet wat effectieve strategieën zijn; 2. Hun epistemic beliefs zorgen ervoor dat ze leren onderschatten/verkeerd begrijpen; 3. Denken ten onrechte dat ze effectieve strategieën gebruiken; 4. Hebben te weinig voorkennis; 5. Taken zijn niet geschikt voor strategieën; 6. Doelen niet altijd gericht op 'echt' leren; 7. Denken dat strategieën te veel tijd kosten; 8. Hebben te wenig zelfvertrouwen in eigen leervermogen.
Waarom studeren studenten niet altijd effectief? Studenten
1. Binnen context van het onderwerp en de taken; 2. Mits voldoende voorkennis (voorwaarde voor leerstrategieën); 3. Variatie in strategieën, toepassing en taken; 4. Strategieën voordoen; 5. Studenten laten reflecteren op wat ze nu doen; 6. Scaffolding, eventueel met digitale middelen: van other-regulated naar co-regulated naar self-regulated; 7. Samenwerking met medestudenten; 8. De 'juiste' epistemic beliefs bewerkstelligen; 9. Zelfvertrouwen hoog houden. (-> snap ik niet helemaal)
Wat kan de leerkracht doen? Expliciete instructie in leer- en studeerstrategieën: