Level 4
Level 5

Kritisch denken


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. Beoordelen van juistheid, geloofwaardigheid en waarde van informatie of redenering; 2. Reflecterend, logisch en evidence-based.
Kritisch denken:
1. Verbaal redeneren: begrijpen en beoordelen van overredingstechnieken; 2. Argumentanalyse: lijst van voors en tegens; 3. Redeneren met kansen: daar zijn mensen niet zo goed in; 4. Hypothesetoetsen: beoordelen van waarde van data en onderzoeksresultaten.
Vormen van kritisch denken:
tijdschrift dat niet peer-reviewed is.
Kritisch omgaan met informatie. Bijvoorbeeld nepstudie gepubliceerd in
1. Moedig intellectuele skepsis aan; 2. Voordoen; 3. Oefening; 4. Debatteren; 5. Bij het lezen van artikelen/websites beantwoorden van vragen als: wat is de bron, welke overredingstechnieken worden gebruikt, welke aannames worden gemaakt en wat is het ondersteunend bewijs.
Implicaties voor het onderwijs: zelfde zaken als voor metacognitie, transfer, probleemoplossen en verder: