Level 2
Level 1

obrázek -> české jméno


383 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vranec jedlový
plavuň pučivá
plavuň vidlačka
vratička měsíční
přeslička rolní
přeslička lesní
osladič obecný
hasivka orličí
sleziník routička
sleziník červený
sleziník severní
papratka samičí
puchýřník křehký
kapraď samec
nepukalka vzplývající
borovice lesní
borovice vejmutovka
borovice černá
modřín opadavý
jedle
smrk ztepilý
smrk pichlavý
douglaska tisolistá
jalovec obecný
tis červený
leknín
stulík žlutý
kopytník evropský
puškvorec obecný
žabník
šípatka střelolistá
vodní mor
rdest vzplývavý
rdest kadeřavý
ďáblík bahenní
áron
okřehek menší - skupina druhů
závitka mnohokořenná
vraní oko čtyřlisté
ocún jesenní
lilie zlatohlávek
lilie cibulkonosná
křivatec žlutý
šafrán
mečík střechovitý
kosatec
bělozářka liliovitá
bělozářka větevnatá
chřest lékařský
konvalinka vonná
pstroček dvoulistý
kokořík
česnek medvědí
sněženka podsněžník
bledule jarní
střevíčník pantoflíček
okrotice
kruštík
bradáček vejčitý
hlístník hnízdák
vemeník dvoulistý - skupina druhů
tořič
prstnatec májový
sítina rozkladitá
sítina článkovaná
bika ladní - skupina druhů
bika hajní
suchopýr úzkolistý
suchopýr pochvatý
bahnička
skřípina lesní
ostřice srstnatá
ostřice zaječí
kavyl
kostřava luční - skupina druhů
lipnice
třeslice prostřední
srha laločnatá - okruh druhů
jílek vytrvalý
pýr plazivý
sveřep
ovsík vyvýšený
metlice trsnatá
metlička křivolaká
trojštět žlutavý
medyněk vlnatý
tomka vonná - skupina druhů
chrastice rákosovitá
třtina křovištní
psárka luční
bojínek luční - skupina druhů
smilka tuhá
rákos obecný
orobinec úzkolistý
zevar
blatouch bahenní
upolín nejvyšší
oměj
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
jaterník podléška
koniklec luční
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
lakušník
orsej jarní
hlaváček jarní
mák vlčí
vlaštovičník větší
zemědým
dymnivka dutá
mateřka trojžilná
ptačinec trávovitý
ptačinec prostřední - skupina druhů
ptačinec velkokvětý
rožec obecný
rožec rolní
smolnička obecná
kohoutek luční
silenka širolistá
silenka dvoudomá
silenka nadmutá
hvozdík kropenatý
hvozdík kartouzek
mydlice lékařská
merlík všedobr
lebeda lesklá
šťovík tupolistý
šťovík kyselý
šťovík menší
truskavec ptačí - skupina druhů
rdesno obojživelné
rdesno hadí kořen
křídlatka
rosnatka okrouhlolistá
rozchodník ostrý
rozchodník bílý
rozchodník španělský
netřesk výběžkatý
mokrýš střídavolistý
lomikámen zrnatý
jmelí bílé
ochmet evropský
réva vinná
kakost luční
kakost bahenní
kakost smrdutý
pumpava rozpuková
pupalka
vrbovka úzkolistá
kyprej vrbice
kotvice plovoucí
brslen evropský
pryšec kolovratec
pryšec chvojka
bažanka vytrvalá
třezalka tečkovaná
třezalka skvrnitá
violka Rivinova
violka trojbarevná - skupina druhů
vrba jíva
topol osika
len počistivý
šťavel kyselý
kručinka
janovec metlatý
trnovník akát
vikev ptačí
vikev plotní
hrachor lecha
hrachor luční
hrách setý
jehlice trnitá
komonice bílá
komonice lékařská
tolice dětelová
tolice vojtěška
jetel luční
jetel rolní
jetel ladní
jetel plazivý
štírovník růžkatý - skupina druhů
čičorka pestrá
vítod
tavolník vrbolistý
udatna lesní
trnka obecná
švestka domácí
třešeň ptačí
střemcha obecná
hrušeň obecná - skupina druhů
jabloň domácí
jeřáb ptačí
hloh
tužebník jilmový
ostružiník maliník
růže šípková - skupina druhů
řepík lékařský
krvavec toten
kontryhel
jahodník
mochna nátržník
mochna husí
mochna plazivá
mochna stříbrná
kuklík městský
krušina olšová
jilm
konopí seté
chmel otáčivý
kopřiva dvoudomá
kopřiva žahavka
buk lesní
dub letní
dub zimní - skupina druhů
dub červený
bříza bělokorá
bříza trpasličí
olše lepkavá
olše šedá
habr obecný
líska obecná
ořešák královský
hulevník lékařský
česnáček lékařský
řeřišnice luční - skupina druhů
řeřišnice hořká - skupina druhů
kyčelnice cibulkonosná
kyčelnice devítilistá
huseníček rolní
měsíčnice vytrvalá
tařice skalní
osívka jarní
kokoška pastuší tobolka
penízek rolní
lípa srdčitá
lípa velkolistá
sléz přehlížený
lýkovec jedovatý
javor klen
javor mléč
javor babyka
javor jasanolistý
jírovec maďal
třemdava bílá
dřín jarní
vřes obecný
vřesovec pleťový
brusnice borůvka
brusnice vlohyně
brusnice brusinka
prvosenka jarní
prvosenka vyšší
dřípatka horská
brambořík nachový
vrbina obecná
vrbina penízková
drchnička rolní
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
netýkavka žláznatá
rulík zlomocný
lilek potměchuť
durman obecný
svlačec rolní
opletník plotní
kokotice
hadinec obecný
plicník lékařský - skupina druhů
kostival lékařský
kostival hlíznatý
pomněnka rolní
pomněnka bahenní - skupina druhů
svízel vonný
svízel syřišťový - skupina druhů
svízel bílý - skupina druhů
svízel přítula
barvínek menší
tolita lékařská
zeměžluč okolíkatá
hořec tolitový
hořeček
jasan ztepilý
ptačí zob obecný
divizna
krtičník hlíznatý
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
jitrocel prostřední
lnice květel
náprstník velkokvětý
náprstník červený
rozrazil perský
rozrazil rezekvítek - skupina druhů
rozrazil lékařský
černýš hajní
černýš luční
světlík
kokrhel
podbílek šupinatý
záraza
tučnice
bublinatka
zběhovec plazivý
konopice
hluchavka bílá
hluchavka skvrnitá
hluchavka nachová
pitulník žlutý - skupina druhů
měrnice černá
čistec lesní
bukvice lékařská
popenec obecný
černohlávek obecný
včelník rakouský
dobromysl obecná
karbinec evropský
máta
šalvěj luční
šalvěj přeslenitá
břečťan popínavý
kerblík lesní
kmín kořenný
bršlice kozí noha
bedrník obecný
pastinák setý
bolševník obecný
bolševník velkolepý
děhel lesní
mrkev obecná
žindava evropská
máčka ladní
pižmovka mošusová
bez černý
bez hroznatý
kalina obecná
zimolez
kozlík lékařský - skupina druhů
štětka planá
chrastavec rolní
zvonek broskvolistý
zvonek okrouhlolistý
zvonek kopřivolistý
zvonek rozkladitý
vachta trojlistá
zlatobýl obecný
zlatobýl kanadský
sedmikráska chudobka
turanka kanadská
slunečnice roční
slunečnice topinambur
rmen rolní
řebříček obecný - skupina druhů
heřmánkovec nevonný
heřmánek pravý
heřmánek terčovitý
vratič obecný
kopretina bílá - skupina druhů
pelyněk černobýl
podběl lékařský
devětsil lékařský
devětsil bílý
starček vejčitý - skupina druhů
lopuch větší
pcháč oset
pcháč bahenní
pcháč zelinný
bodlák obecný
chrpa modrá
chrpa luční - skupina druhů
čekanka obecná
máchenka podzimní
prasetník kořenatý
škarda dvouletá
locika kompasová
věsenka nachová
mléčka zední
pampeliška
kozí brada
kapustka obecná
mléč drsný
jestřábník zední
chlupáček zední