Level 2 Level 4
Level 3

Hoạt Động Hay Có Của Người


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go
đi
take
đưa lấy cầm nắm
stand
đứng
sit
ngồi
run
chạy - điều hành
play
chơi
smile
mỉm cười
drive
lái xe
laugh
cười lớn
type
đánh máy
swim
bơi
hold
giữ - tổ chức
read
đọc
open
mở
examine
kiểm tra
clean
lau dọn
wear
mặc mang đeo
make
làm
write
viết
sever
cắt
dance
nhảy múa
lying
nằm
riding
cưỡi ngựa - cưỡi xe
use
sử dụng