1
Ready to learn
L-Alfabett Malti 1 (Maltese Alphabet 1)
2
Ready to learn
L-Alfabett Malti 2 (Maltese Alphabet 2)
3
Ready to learn
Fir-Raħal (In the Village)
4
Ready to learn
Fil-Kampanja (In the Countryside)
5
Ready to learn
Konsonanti Qamrin u Xemxin (Sun/Moon Consonants)
6
Ready to learn
L-Artiklu (Articles)
7
Ready to learn
Espressjonijiet Bżonnjużi (Common Expressions)
8
Ready to learn
Il-Partiċelli — Prepożizzjonijiet (Prepositions)
9
Ready to learn
Il-Partiċelli Mqassra (Particles Summarized)
10
Ready to learn
Il-Kuluri u il-Forom (Colors and Shapes)
11
Ready to learn
In-Numri (Numbers)
12
Ready to learn
In-Numri Ordinarji (Ordinal Numbers)
13
Ready to learn
Iktar Logħob Bin-Numri (More Work on Numbers)
14
Ready to learn
Il-Ġranet u Xhur (Days and Months)
15
Ready to learn
Fid-Dar (In the House)
16
Ready to learn
Il-Milied Malti (Maltese Christmas)
17
Ready to learn
Il-Ħinijiet ta’ Matul il-Ġurnata (Times of the Day
18
Ready to learn
Iż-Żmien (The Time)
19
Ready to learn
L-Istaġuni u it-Temp (Seasons and Weather)
20
Ready to learn
Id-Direzzjoni u l-Warda tal-Irjieħ (Directions and
21
Ready to learn
Il-Verbi (Verbs)
22
Ready to learn
Frott u Ħxejjex (Fruits and Vegetables)
23
Ready to learn
Il-Verb fil-Passat (Past Tense Verbs)
24
Ready to learn
Imperattiv 1 (Imperative 1)
25
Ready to learn
Imperattiv 2 (Imperative 2)
26
Ready to learn
Imperattiv 3 (Imperative 3)
27
Ready to learn
Il-Verb fil-Preżent (Present Tense Verbs)
28
Ready to learn
Il-Preżent Kontinwu u Il-Futur (Present Continuous
29
Ready to learn
L-Avverbji (Adverbs)
30
Ready to learn
Il-Konġunzjonijiet u l-Interjezzjoni (Conjunctions
31
Ready to learn
L-Interrogattiv — Mistoqsija (Interrogative Q)
32
Ready to learn
Nomi fil-Maskil u fil-Femminil (Feminine and Masc.
33
Ready to learn
Il-Ġens tal-Annimali (Gender of Animals)
34
Ready to learn
L-Aġġetivi 1 (Adjectives 1)
35
Ready to learn
L-Aġġetivi 2 (Adjectives 2)
36
Ready to learn
Komparattiv u Superlattiv (Comparative and Superla
37
Ready to learn
In-Negattiv (Negative)
38
Ready to learn
Għadd imtenni (Double nouns)
39
Ready to learn
Appendiċi: Il-Verbi Bżonnjużi