Level 12 Level 14
Level 13

Iktar Logħob Bin-Numri (More Work on Numbers)


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tnejn għal għaxar darbiet jagħmlu għoxrin
two times ten is twenty
għaxra u għaxra jagħmlu għoxrin
ten plus ten is twenty
tletin innaqqas għaxra jagħmlu għoxrin
thirty minus ten is twenty
mija maqsuma f’ħames biċċiet jagħmlu għoxrin
hundred divided by five is twenty
erbgħa għal erbgħa jiġu sittax
four times four is sixteen
tmienja u tmienja jiġu sittax
eight plus eight is sixteen
dsatax inneħħi tlieta jiġu sittax
nineteen minus three is sixteen
tnejn u tletin maqsuma f’tnejn jiġu sittax
thirty two divided by two is sixteen