Level 2
Level 1

Samenstelling van voedingsmiddelen


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Voedingsmiddel
Een product dat bestaat uit meerdere voedingsstoffen en stoffen die zorgen voor een betere smaak, bewaring en een mooier uitzicht
Voedingsstoffen
Sachariden, eiwitten, vetten, mineralen, vitaminen, ... zijn
Koolhydraten
Een ander woord voor sachariden is ...
C, H en O
Alle sachariden zijn opgebouwd uit volgende elementen:
Monosachariden, disachariden en polysachariden
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 groepen van sachariden:
Glucose, fructose, galactose
Geef 3 voorbeelden van monosachariden
Sachariden die uit één molecule bestaan
Monosachariden zijn ...
Maltose, lactose, sacharose
Geef 3 voorbeelden van disachariden
Sachariden die uit twee moleculen bestaan
Disachariden zijn ...
Zetmeel, glycogeen, cellulose
Geef 3 voorbeelden van polysachariden
Aminozuren
Alle proteïnen zijn opgebouwd uit ...
Altijd C, H, O en N, soms ook S
Aminozuren zijn opgebouwd uit volgende elementen:
20, waarvan 8 essentiële
Hoeveel verschillende aminozuren bestaan er?
Een aminozuur dat ons lichaam niet zelf kan aanmaken, moet opgenomen worden uit de voeding
Wat is een essentieel aminozuur?
Vlees, vis, melk, granen en peulvruchten
Wat zijn de belangrijkste bronnen van proteïnen in de voeding?
C, H en O
Lipiden zijn opgebouwd uit volgende elementen:
Glycerol waaraan 3 vetzuren gebonden zijn
Chemisch gezien is een vet opgebouwd uit ...
Triglyceriden
Andere naam voor vetten of lipiden
Essentiële voedingsstoffen, ze moeten via de voeding worden opgenomen
Vitaminen zijn ...
A, D, E en K
Welke zijn de vetoplosbare vitaminen?
Ze worden bij een teveel opgeslagen in het lichaam en kunnen dan problemen veroorzaken
Wat is belangrijk om te weten i.v.m. vetoplosbare vitaminen?
Worden uitgescheiden via de urine
Wat gebeurt er als je teveel wateroplosbare vitaminen opneemt?
Ze zijn licht, lucht en warmtegevoelig
Waarom is het belangrijk om vitaminen op de juiste manier te bewaren en te bereiden?
Micro en macro mineralen
Mineralen zijn onder te verdelen in 2 groepen, nl.
Mg, Ca
Voorbeelden van macro mineralen
We ze in grote hoeveelheden nodig hebben
Macro mineralen heten zo omdat ...
Fe, F
Voorbeelden van micro mineralen
Sporenelementen
Synoniem voor micro mineralen
20
Voor het goed functioneren van het lichaam zijn ... verschillende mineralen noodzakelijk
Essentieel
Alle mineralen die we nodig hebben zijn ..., ze kunnen niet door het lichaam worden aangemaakt